Skip to content

Северняшка фолклорна област

Женската северняшка носия е двупрестилчена и се състои от предна и задна (бръчник) бродирани престилки, бяла памучна бродирана риза с дантела на ръкавите и полата, червен вълнен бродиран колан. Бръчникът е изработен от бродиран памучен плисиран плат, кадифе, златни ширити и дантела. В различните райони задната престилка е с различна дължина, като на изток се увеличава. На запад са по-пъстри, с преобладаващ яркочервен цвят, а на изток – по-тъмни. Предните престилки на запад са по-тесни и по-дълги.

Мъжката носия е белодрешна и се състои от тесни гащи, плитки в горната си част (беневреци, чешири), горна бродирана дреха без ръкави или с ръкави до лактите, без яка, с различна дължина (до пояса, под пояса, под коленете), бяла памучна риза, червен вълнен стегнат пояс, калпак.

Женска носия

Мъжка носия

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Добруджанска фолклорна област

Женската добруджанска носия се състои от червен сукман с бродерия (може пола и елече), дълга бяла памучна риза, черна вълнена престилка с бродерия, жълта кърпа с копринени ресни за главата и коланче. Среща се и шапка като гребен на петел (качуло).

Мъжката носия е чернодрешна, която се състои от черен панталон (гащи, потури), бяла памучна риза с бродерия на пазвата, вълнен червен пояс, характерна кърпа за главата и специфични дебели калцуни.

Женска носия

Мъжка носия

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Шопска фолклорна област

Женската шопска носия се състои от черен или син вълнен сукман с бял и червен гайтан (плетен на плитка вълнен шнур), дълга бродирана риза от бял памучен плат, чиито ръкави се разширяват надолу, черен или син вълнен пояс с бял и червен гайтан.

Мъжката носия е белодрешна и се състои от черен или син елек с гайтан, бяла памучна бродирана риза, беневрек (тесен панталон от бял шаяк- груб вълнен плат) с бял или черен гайтан, черен или червен вълнен пояс.

Женска носия

Мъжка носия

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тракийска фолклорна област

Между странджанската и тракийската носии има голяма прилика. Женската тракийска носия се състои от червен сукман, бродиран по краищата на полата; бродирана бяла памучна риза и бродирана черна вълнена престилка с бяла дантела. Обикновено се бродират растителни орнаменти, като преобладават червени, сини, зелени, оранжеви и бели цветове.

Мъжката носия спада към чернодрешната и се състои от черни потури с гайтани, червен вълнен елек (може и зелен) с черни орнаменти, бяла памучна риза с червени растителни орнаменти, червен пояс и черен калпак.

Женска носия

Мъжка носия

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пиринска фолклорна област

Пиринската женска носия се състои от риза (кошуля), сая като горна дреха (клашник; от бял памучен плат с къси ръкави), червен или на ивици вълнен пояс, тясна дълга престилка (прегач) с втъкани цветни растителни мотиви, накити (ушници- за главата, пафти- за кръста, пендари, колани), забрадка, дебели шарени чорапи, цървули.

Мъжката носия е белодрешна, лека, прилепнала към тялото и се състои от бяла риза, тесни крачоли от бял вълнен плат, прикачени с връв или ремък към поясната част (дзиври, ногавици), джамадан (къс вълнен елек), червен или тъмночервен вълнен пояс, чорапи, цървули, черен калпак.

Женска носия

Мъжка носия

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Родопска фолклорна област

По материал и начин на производство родопските носии са свързани със стопанското развитие на този край. Преобладава вълнената тъкан, поради високо развитото овцевъдство и заради студения планински климат.

Женската родопска носия е съставена от риза, сукман, пояс, престилка. Първоначално ризата е била ленена, а по-късно става памучна. Тя е туникообразна, с дълги прави ръкави, които в долния си край са широко отворени, а по края си са с пъстри орнаменти. Пазвеният отвор е обшит с оранжеви и жълти ивици. Полата е украсена по краищата с копринени конци. Сукманът се нарича още вълненик, тъй като е направен от вълнен плат. Поясът също е вълнен и е широк около 30см и дълъг приблизително 3м. Сгъва се на две по ширина и се навива около кръста. Има жълточервен до виолетовочервен цвят. Престилката се нарича още родопски мендил и съчетава жълти, червени и зелени цветове, образуващи квадрати. Забрадката е с много накити, които представляват нанизани пластинки. Обуват се високи до коленете бели калцуни, ниски до глезените лапчунки, плитки терлици. Чорапите са бели, обшити с цветни растителни орнаменти в ниската част.

Мъжката носия е съставена от туникообразна риза от бяло вълнено платно, с широки ръкави. Потурите са широки в горната си част като постепенно се стесняват надолу. Горната дреха (копаран) е къса до кръста, с дълги ръкави и е отворена отпред (не се закопчава). Джамадан е друга връхна дреха. Носи се и елек (горна дреха без ръкави). Дрехите са обшити с растителни орнаменти, спирали и кръгове. Вълненият пояс има червен до оранжевожълт цвят – в хармония с женския.

Женска носия

Мъжка носия