Skip to content

ЕТНОГРАФСКИ ОБЛАСТИ ЗНАЦИ НА ПАМЕТТА

Българският фолклор е изключително богат. Основни теми са връзката между човека и природата, земеделието, любовта и бракът, селският бит, образът на юнака и момата. В България има 6 Области – Добруджанска, Пиринска, Родопска, Северняшка, Тракийска и Шопска. България е прочута със своите народни изпълнители. Някои от най-ярките имена са: Надка Караджова, Валя Балканска, Стефка Саботинова, сестри Кушлеви, Славка Калчева и много други. Приказките, пословиците и поговорките са изключително ценно езиково и културно богатство в българското фолклорно наследство. Те са остроумни, мъдри, насочени към доброто, труда, учението, търпението.

ФОЛКЛОРНИ ОБЛАСТИ

Намерете областта, която търсите и прочетете най-интересната информация за нея.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Пиринска Фолклорна Област

Пиринската фолклорна област се простира на юг до с.Кулата, на запад до границата на България с Македония, на север до Кресненския пролом, на изток до Родопите и селата поречието на реките Струма и Места.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Шопска Фолклорна Област

Шопската фолклорна област се простира на запад до границата на България със Сърбия, на север до Ботевградско, на юг до Осоговската планина и Рила и на изток до долното течение на р.Искър.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Родопска Фолклорна Област

Родопската фолклорна област се простира на територията на Родопа планина. Обхваща административните области Смолян и Кърджали.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Северняшка Фолклорна Област

Северняшката фолклорна област се простира на север до река Дунав, на запад до границата на България със Сърбия, на юг до северните склонове на Стара планина и на изток до река Искър.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Добруджанска Фолклорна Област

Добруджанската фолклорна област се простира на север до река Дунав, на изток до Черно море, на юг граничи със Странджанската фолклорна област, а на запад със Северняшката. Обхваща административните области Добрич, Силистра и Варна.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тракийска Фолклорна Област

Тракийската фолклорна област обхваща административните области Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Сливен, включително и община Копривщица.